Restauracja Sukiennice. Galician hospitality and cuisine.

Jest jedną z najstarszych budowli usytuowanych na płycie Rynku Głównego?

Jak wskazują źródła historyczne wzniesiono go już w XIV wieku (ok. 1313 lub 1316 r.). W jego układ architektoniczny wchodziła wieża z przyległym trójkątnym szczytem oraz miejski spichlerz. Ratuszowe wnętrze mieściło w sobie Izbę Pańską, Izbę Ławniczą oraz więzienie z salą tortur. W takim stanie przetrwało do 1820 roku.

Sukiennice powstały już za czasów panowania księcia Bolesława Wstydliwego, który w ramach aktu lokacyjnego Krakowa z 1257 roku, ujął w planach wystawienie kramów sukiennych w samym sercu Rynku Głównego.

Pierwotnie, uporządkowano je w formie dwu rzędnego ciągu drewnianych straganów, oddzielonych alejką, otoczonych budkami i jatkami. Od strony północnej i południowej znajdowała się brama, którą na noc zamykano. W roku 1300, do Sukiennic dodano zadaszenie, które nadało im wyglądu hali targowej.

Czy wiesz, że za czasów panowania austro-węgierskiego cesarza Franciszka Józefa ludność Galicji, w tym Krakowa, cieszyły się jego szczególna autonomią? Jak wynika ze źródeł historycznych, owym terenom sprzyjała największa swoboda kulturalno-narodowa wynikająca z praw ugody austriacko-polskiej. Wówczas jego Cesarka mość pozwoliła nam posługiwać się ojczystym językiem, nie tylko między sobą, ale również w urzędach na każdym szczeblu(Autonomia Galicyjska- 1871 r.). (lp)