Restauracja Sukiennice. Galician hospitality and cuisine.

Tatar (befsztyk tatarski) jest jedną z najlepszych potraw serwowanych przez Restaurację "Kompania Kuflowa" Sukiennice?
Jest także na pewno najchętniej zamawianą zimną przystawką przez Naszych Szanownych Gości, którzy za każdym razem podkreślają jego wyjątkowy smak.

…że tradycja hejnału mariackiego w Krakowie liczy sobie siedemset lat? Co ciekawe, Kraków był pierwszą polską metropolią, która za jego pomocą wyznaczała dokładny czas.

Dźwięk hejnału, który znamy,  zaczął rozbrzmiewać nad dawną stolicą Polski w samo południe
Dniem rozpoczęcia rzeczonego przedsięwzięcia był 13 lutego 1838 roku, natomiast jego pomysłodawcą -ówczesny dyrektor Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego-Maksymilian Weiss.

…historia krakowskiego obwarzanka zaczyna się w XIV wieku? Chociaż tradycja piekarstwa z grodu Kraka sięga czasów Bolesława Wstydliwego, to jednak jego istnienie potwierdzają dopiero rachunki z czasów króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi.

W ten czas, we wspomnianym wyżej dokumencie zapisano tak: „Dla Królowej Pani pro circulis obrzanky 1 grosz.”

W dobie średniowiecza, wypiekanie obwarzanka były przywilejem, na mocy którego, tylko wybrani piekarze z cechu mogli tego dokonywać,  tylko i wyłącznie podczas Wielkiego Postu.