Przyjął religię chrześcijańską, aby przejąć polski tron i tym samym pokonać Krzyżaków w 1410 w bitwie pod Grunwaldem oraz umocnił pozycję Rzeczpospolitej na arenie międzynarodowej?

Zanim jednak tego dokonał musiał podjąć trudna walkę wewnętrzną na Litwie ze swoim stryjem Kiejstutem i dopiero na mocy unii w Krewie zobowiązał się przyjąć się wiarę katolicką. Jednak sam fakt przyjęcia powszechnie panującej religii w Europie nastąpił rok później. Ten zabieg pozwolił mu pojąć za żonę królową Polski-Jadwigę, która wówczas była już zaręczona z Wilhelmem Habsburgiem. Ten mariaż pozwolił litewskiemu księciu podjąć walkę z Krzyżakami, która była w ten czas wspólnym mianownikiem obu zunifikowanych państw.

Konsekwencją tych obopólnych działań była bitwa pod Grunwaldem, która zakończyła się sukcesem wojsk koalicji polsko-litewskich(15. lipca 1410 r.). Rok później na mocy pokoju w Toruniu zdobył ziemię dobrzyńską i Żmudź.

Należy również pamiętać, że żona króla Władysława za pośrednictwem swojego wkładu majątkowego dokonała reformy Akademii Krakowskiej uzyskawszy wydział dla niego teologii i przekazawszy liczne środki majątkowe na jego dalszą rozbudowę.

Władysław Jagiełło stał się sprawcą umocnienia pozycji internacjonalnej na arenie europejskiej. Doprowadził do unii polsko-litewskiej, która powiększyła terytorium państwa obojgu narodów, a  także sprawiła, że największy wróg obu państw-Zakon Krzyżacki-poległ w bezpośrednim starciu z nimi.

Jest uważany za jednego z wielkich królów, którzy przyczynili się do rozrostu potęgi Rzeczpospolitej. (lp)